Return to Article Details กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการยกระดับเศรษฐกิจ-สังคม โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล: กรณีตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น Download Download PDF